Photobeam ngoài trời có dây 2 tia OPTEX AX-200TF

Photobeam ngoài trời có dây, 2 tia, khoảng cách 60m
IP 65
Nhiệt độ hoạt động -35°C đến +60°C
Cân nặng 700g

Language