BO MẠCH ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT THANG MÁY ENTRYPASS EP.L3800.PCB

EntryPass Elevator Master Control Panel c/w 8th Floor Control, PCB Board Only **(30,000 Card User ; 80,000 Transaction Event)**:
Hỗ trợ 8 tầng theo mặc định (có thể sử dụng tối đa 136 tầng).
Hỗ trợ bỏ qua kiểm soát múi giờ cho từng tầng.
Hỗ trợ tối đa 4 độc giả.
Hỗ trợ cả người đọc RFID & sinh trắc học.
Hỗ trợ 30.000 người dùng và 80.000 bộ nhớ sự kiện.
Language