PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAMERA SVMS (SMART VIDEO MANAGEMENT SYSTEM)

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAMERA SVMS (SMART VIDEO MANAGEMENT SYSTEM):
Trung tâm giám sát.
Giám sát tàu thuyền.
Nhận diện biển số xe – LPR.
Nhận diện khuôn mặt.
Nhận diện và báo động khói, lửa.
Nhận dạng người, xe và các vật thể.

Language