PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAMERA ĐƯỜNG PHỐ SVMS

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CAMERA ĐƯỜNG PHỐ SVMS:
Theo dõi tài sản theo thời gian thực
Tính năng quay video đạp xe trên bo mạch cho tối đa 8 camera HD
Phát video thời gian thực qua mạng 3G / 4G
Hỗ trợ I-Button cho trường hợp khẩn cấp
Giải pháp có thể mở rộng với hỗ trợ nhiều khách hàng trên cùng một máy chủ
Phân tích hành vi và hành trình của người lái xe
Tự động sao lưu và đồng bộ hóa trạm qua mạng LAN không dây
Tích hợp hoàn chỉnh giữa Bản địa hóa địa lý, Quy tắc và Cơ sở dữ liệu video.

Language