i3-Keymanager

Hình thức đẹp và sử dụng thân thiện. tủ quản lý chìa khóa thông minh.

Làm cho chìa khóa của bạn thông minh hơn, làm cho trải nghiệm văn phòng của bạn cao cấp hơn! Để biết rõ hơn về sản phẩm vui lòng liên hệ chúng tôi

Kích cở :

i-keybox-200:
Size: 190*59*80cm
Weight: 198KG

i-keybox-20:
Size: 75*32*69cm
Weight: 37KG

i-keybox-110:
Size: 192*59*80cm
Weight: 153KG

i-keybox-150:
Size: 80*50*202cm
Weight: 161KG

i-keybox-70:
Size: 101*32.5*100cm
Weight: 78KG

Language