AGC sử dụng các công nghệ như nhận dạng, phân tích biển số xe, quét QR code và đọc thông tin từ QR code ( Hoặc các phương thức lấy thông tin khác ) để xác định thông tin khách khi vào cổng.

AGC cho phép khách thực hiện quy trình kiểm soát vào, ra cổng một cách tiện lợi và nhanh chóng. Thay vì phải chờ đợi ở các quầy kiểm soát truyền thống, khách có thể sử dụng AGC để thực hiện quy trình kiểm tra một cách tự động mà không cần sự can thiệp của nhân viên an ninh.

Hệ thống sẽ tự động xác minh thông tin khách, so sánh với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và cho phép họ tiếp tục hành trình.

Việc triển khai AGC nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa, hiện đại hóa các quy trình thủ tục, giấy tờ, đáp ứng yêu cầu hội nhập thời kì số hóa.

Hiệu quả đầu tiên của việc ứng dụng AGC là tiết kiệm được nguồn nhân lực kiểm soát viên, không cần làm các thủ tục xác minh giấy tờ rườm rà, chống giả mạo giấy tờ để vào cổng.

Mô hình SVMS

Ứng dụng của AGC:

  • Giam Sát Xe Ra Vào Cổng Một Cách Tự Động

Hệ thống AGC Giám sát cổng hiện hữu tại nội hoặc các vị trí địa lý cách xa nhau bằng internet hoặc mạng nội bộ SDWAN có thể là một phần của tùy chọn quản lý Cổng được tích hợp kỹ lưỡng của bạn, cung cấp cách tiếp cận tập trung để giảm chi phí quản lý.

Hệ Thống Web Application AGC
Giám sát người ra vào cổng AGC
  • Giám sát người ra vào cổng AGC

Kiểm soát việc Ra/Vào cho xe khi xác định được các yêu cầu cần thiết được thiết kế đặc trưng theo nhu cầu của môi khách hàng khác nhau 

  • AI Nhận diện biển số xe 

chụp biển số xe, còn được gọi là nhận dạng biển số /  là một loại AI giám sát chuyên dụng được thiết kế để chụp số và chữ của biển số xe trên các phương tiện tĩnh hoặc đang di chuyển.
Nhận dạng biển số xe bao gồm chụp hình ảnh của biển số xe, theo đó chúng được xử lý bằng một loạt thuật toán có thể cung cấp chuyển đổi số alpha của hình ảnh biển số xe đã chụp thành mục nhập văn bản.

AI Nhận diện biển số xe
Đóng mở cổng tự động tại AGC
  • Đóng mở cổng tự động 

Kiểm soát việc mở cổng cho xe khi xác định được các điều kiện để vào khu vực AGC .
Đóng cổng sau khi xe vào và lưu lại tiên trình của xe trong khu vực hoạt động của AGC cho tới khi xe ra khỏi khu vực hoạt động kết thức tiến trình trong khu vực chỉ 

Language