Hệ thống LPR IP Camera kết hợp với điều khiển Barrier tự động thông qua phần mềm giám sát IP camera.

Ngày Đăng : 26/01/2016 - 11:46 AM
Sơ đồ nguyên lý hệ thống LPR IP Camera kết hợp với điều khiển Barrier tự động thông qua phần mềm giám sát IP camera.

Sơ đồ nguyên lý hệ thống LPR IP Camera kết hợp với điều khiển Barrier tự động thông qua phần mềm giám sát IP camera.

Các tin khác

Tin Tức

  • Mô hình bãi xe tự động
    Mô hình kinh doanh bãi đỗ xe nào sẽ là hướng tốt trong vài năm tới tại thị trường...
  • HP Mini Desktop
    HP Mini Desktop là xu hướng đầu tư của HP từ quí này và HP định vị giá rất tốt...

Dịch vụ

Go Top